Als je af en toe iets buiten deze webshop koopt, dat wel van je afdelingsbudget afgaat, dan kun je dat hier opnemen via externe aankopen. Het bedrag dat je hierinvult, wordt verrekend met je budget zodat dit altijd klopt!